Contact
closeContact
RMAShippingTests of the products Terms and conditions

Contact us:

alternate_emailsales@cdr.pl

call+48 32 750 5000

mon - fri 9:00 - 17:00

Contact

Log in
closeLog in
Log in

New customer?

Register
Cart
closeCart
Your cart is empty favoriteWishlist
Received grants,

Firma CDR otrzymała dotację z działania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013,

Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwa CDR Sp. z o.o. w Rybniku w wyniku wdrożenia usług serwisowych i pomiarowych.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Oś Priorytetowa: I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Działanie: 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP

Poddziałanie: 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania i rozwój technologiczny  (B+R ) innowacje i przedsiębiorczość

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Całkowita wartość projektu 263220,00 PLN. Dofinansowanie w kwocie 128400,00 PLN (60% kosztów kwalifikowanych)

 


„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”